Силикон запечатка всички аспекти на производството

Всички аспекти на силиконов каучук производство willdirectly или косвено засягат качеството ofsilicone лепило, като по този начин, засягащи lifesilicone гумен уплътнител. Целият productionprocess, включително рязане на стъкло и почистване, отделни рязане и почистване, суха selectionand попълване и с всеки член, сливане на onglue (запечатка).

Лепило за управление на качеството трябва да знаете за thefollowing връзки:

(1) двуканалната уплътняване трябва да бъдат съвместими withglass, spacer и други; втори лепило трябва да doto гарантиране качеството на двукомпонентен смесване andButterfly експеримент;

(2) първият печат трябва да бъде непрекъснато униформа;

(3 втория печат също трябва да бъдат еднакви в arow и контакт с уплътняване на първите, оборудвани;

(4) Поли-Изобутилен каучук с гумени secondsilicone 1:3 на правото;

(5) spacer трябва да бъде разположено успоредно на theglass ръбове equidistance.