Запечатка класификация по материалната база

Каучукови тип: този тип уплътнител гумен asBinder. Общи каучук полисулфид каучук, силиконов каучук, полиуретанови гума, неопрен, бутил каучук и т. н.

Смола тип: този тип на смола на мастика като basematerial. Епоксидна смола, ненаситени polyesterresins, фенолни смоли, акрилна смола, PVC, и др.

Нефт тип: този вид запечатка на масло като thebase материал. Често използвани масла са растителни масла, като масло от ленено семе, Тунг масло и рициново масло и животински масло, рибено масло и др.